Autyzm a zespół Aspergera – jak rozpoznać różnice?

Autyzm i zespół Aspergera to dwa różne, ale związane ze sobą zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Chociaż oba wpływają na rozwijające się umiejętności społeczne, komunikację i zachowanie, istnieją istotne różnice między nimi. W tym artykule omówię różnice oraz jak rozpoznać i zrozumieć obie diagnozy.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Jedną z kluczowych różnic między autyzmem a zespołem Aspergera jest poziom umiejętności komunikacyjnych. Osoby z autyzmem mogą mieć znacznie ograniczoną komunikację werbalną i niewerbalną. Mogą mieć trudności w wyrażaniu uczuć, potrzeb i myśli. Osoby z zespołem Aspergera zazwyczaj wykazują lepszą komunikację werbalną, ale nadal mogą mieć trudności w rozumieniu i używaniu języka w kontekście społecznym.

Zainteresowania i aktywności

Osoby z autyzmem często wykazują intensywne zainteresowania i aktywności, które mogą być ograniczone do jednej lub kilku dziedzin. Z kolei osoby z zespołem Aspergera również mogą mieć silne zainteresowania, ale często są one bardziej zróżnicowane i mogą być bardziej związane z obszarami akademickimi.

Umiejętności społeczne

Jednym z kluczowych elementów autyzmu jest trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Osoby z autyzmem mogą unikać kontaktu wzrokowego, wykazywać trudności w rozumieniu emocji innych ludzi i wykazywać ograniczone umiejętności nawiązywania przyjaźni. Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć podobne trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, ale często wykazują większą chęć do interakcji społecznych niż osoby z autyzmem.

Opóźnienia w rozwoju mowy

Osoby z autyzmem często wykazują opóźnienia w rozwoju mowy, włączając w to brak mowy lub ograniczoną komunikację werbalną. Osoby z zespołem Aspergera zazwyczaj rozwijają mowę na czas, ale mogą mieć trudności w jej zrozumieniu i użyciu w kontekście społecznym.

Diagnoza

Różnicowanie między autyzmem a zespołem Aspergera może być wyzwaniem, ponieważ obie te diagnozy znajdują się w spektrum autyzmu. Diagnoza wymaga oceny przez specjalistów, którzy badają zachowanie, umiejętności społeczne, komunikację i inne czynniki.

Podsumowanie

Mimo że autyzm i zespół Aspergera są ze sobą związane, istnieją istotne różnice między tymi diagnozami, zwłaszcza w zakresie komunikacji społecznej. Ważne jest zrozumienie tych różnic, aby dostosować odpowiednie wsparcie i terapie dla osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Diagnoza i wczesne interwencje mogą znacznie poprawić jakość życia tych osób oraz pomóc im osiągnąć swój pełny potencjał.