Rola rodziców w terapii: Jak wspierać dzieci z zespołem Aspergera

Zespołu Aspergera, będącego częścią spektrum autyzmu, cechuje się pewnymi charakterystycznymi cechami, takimi jak trudności w komunikacji społecznej, ograniczone zainteresowania oraz stereotypowe zachowania. Dla rodziców dzieci z tym diagnozowanym zaburzeniem, zrozumienie, wsparcie i odpowiednie podejście stają się kluczowe w codziennej terapii. Rodzice odgrywają niezwykle istotną rolę w życiu dziecka z zespołem Aspergera….

Czytaj więcej →

Autyzm a zespół Aspergera – jak rozpoznać różnice?

Autyzm i zespół Aspergera to dwa różne, ale związane ze sobą zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Chociaż oba wpływają na rozwijające się umiejętności społeczne, komunikację i zachowanie, istnieją istotne różnice między nimi. W tym artykule omówię różnice oraz jak rozpoznać i zrozumieć obie diagnozy. Komunikacja werbalna i niewerbalna Jedną z kluczowych różnic między autyzmem a zespołem Aspergera…

Czytaj więcej →