Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się poradnia logopedyczno-pedagogiczna?

Poradnia „Zakątek terapii” oferuje kompleksową pomoc w zakresie diagnozowania i terapii różnych trudności związanych z mową, językiem oraz edukacją, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Jakie są typowe objawy, które wskazują na potrzebę konsultacji logopedy, pedagoga specjalnego lub terapeuty pedagogicznego?

Typowe objawy to trudności w wymowie, zaburzenia czytania i pisania, problemy z rozumieniem tekstu, czy też trudności wychowawcze jak również trudności związane z zaburzeniami intelektualnymi.

Jakie korzyści przynosi terapia logopedyczna i pedagogiczna?

Terapia pomaga poprawić komunikację, rozwijać umiejętności czytania, pisania oraz matematyczne, wspiera rozwój społeczny i emocjonalny oraz zwiększa pewność siebie.

Jakie grupy wiekowe mogą skorzystać z usług poradni?

Poradnia przyjmuje pacjentów w różnym wieku, od najmłodszych dzieci po dorosłych.

Jak wygląda typowy proces terapii logopedycznej lub pedagogicznej?

Proces zaczyna się od diagnozy, a następnie dostosowujemy indywidualny plan terapii, który obejmuje regularne sesje terapeutyczne i ćwiczenia domowe.

Ile trwa terapia logopedyczna lub pedagogiczna?

Czas trwania terapii jest uzależniony od indywidualnych potrzeb pacjenta i może być różny w każdym przypadku.

Czy terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta?

Tak, terapia jest kompletnie dostosowywana do indywidualnych potrzeb i celów pacjenta.

Co należy zabrać na pierwsze spotkanie diagnostyczne?

Należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, wszelkie posiadane dokumenty (świadectwa szkolne, opinia ze szkoły, opinia specjalistów pracujących z dzieckiem, orzeczenie, wyniki badań lekarskich), zeszyty, w których dziecko dużo pisze np. z języka polskiego, historii oraz liczy np. z matematyki.

Czy potrzebny jest dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ?

Nie, nie jest potrzebny. Poradnia nie jest placówką ochrony zdrowia, lecz oświatową.

Czy potrzebne jest skierowanie ze szkoły?

Nie jest potrzebne. Do poradni zgłasza dziecko jego rodzic lub opiekun prawny (pełnoletnia osoba może zgłosić się samodzielnie). Natomiast nauczyciel widząc trudności dziecka może doradzać rodzicom wizytę z nim w poradni. Możesz bezpośrednio umówić wizytę online poprzez formularz na stronie: www.zakatekterapii.pl, przez kontakt telefoniczny pod numerem 572 833 913 lub poprzez adres email kontakt@zakatekterapii.pl.

Jak mam przygotować dziecko do badania?

Przygotowanie dziecka do badania jest kluczowym krokiem, który może znacząco wpłynąć na przebieg i wyniki badania. Oto kilka ważnych kroków, które warto podjąć, aby dziecko czuło się komfortowo i pewnie podczas wizyty diagnostycznej.

 • Informacja i rozmowa
  Przed wizytą warto szczegółowo wyjaśnić dziecku, jak będzie przebiegać badanie. W prosty i zrozumiały sposób opisz, co się wydarzy i ile czasu to zajmie. Odpowiedz na wszystkie pytania, jakie może mieć maluch, i wyjaśnij, że jesteś tam, aby mu towarzyszyć.
 • Zdrowie i sen
  Upewnij się, że dziecko jest wypoczęte, zdrowe i wyspane. Daj mu szansę na dobry sen i posiłek przed wizytą. Dziecko, które jest wyspane i odżywione, będzie bardziej skoncentrowane i spokojniejsze podczas badania.
 • Przybory i przekąski
  Choć nie jest to konieczne, można zabrać ze sobą dla dziecka ulubioną przekąskę i napój, aby poczęstować je w trakcie badania. To może pomóc w stworzeniu pozytywnego skojarzenia z wizytą.
 • Postawa dorosłych
  Pamiętaj, że dzieci często „łapią” emocje dorosłych. Dlatego staraj się zachować spokój, ciekawość i pozytywne nastawienie. Twoje wsparcie i otwarta postawa mogą sprawić, że dziecko poczuje się bezpieczniej.

Przygotowanie dziecka do badania to proces, który może pomóc w zminimalizowaniu stresu i sprawić, że cała wizyta przebiegnie sprawniej. Ważne jest, aby dziecko czuło, że jest w dobrych rękach i że może na Tobie polegać podczas tego ważnego doświadczenia.

Czy rodzic może uczestniczyć w badaniu?

Tak, rodzic może uczestniczyć w badaniu swojego dziecka w Zakątku Terapii. Wierzę, że aktywne zaangażowanie rodziców jest niezwykle ważne dla sukcesu terapii i rozwoju dziecka. Dlatego zachęcam rodziców do udziału w procesie terapeutycznym, obserwowania i współpracy z terapeutą aby w pełni wesprzeć swoje dziecko w zdobywaniu umiejętności komunikacyjnych, mowy i rozwoju edukacyjnego, społecznego i emocjonalnego.

Jak przebiega badanie pedagogiczne?

Badanie pedagogiczne to proces oceny umiejętności i zdolności ucznia, mający na celu zrozumienie jego poziomu wiedzy i umiejętności oraz ewentualnych trudności w nauce.

Oto główne elementy, które obejmuje to badanie:

 • Ocena czytania
  Podczas badania ocenia się umiejętność czytania ucznia, zwracając uwagę na technikę czytania, tempo, poprawność i poziom zrozumienia tekstu czytanego.
 • Ocena pisania
  Badanie obejmuje ocenę umiejętności pisania, w tym tempo pisania, poziom graficzny, poprawność pisania z pamięci, ze słuchu i przepisywania.
 • Ortografia
  Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych, które pozwala ocenić umiejętność poprawnego zapisywania słów i wyrazów.
 • Funkcje słuchowo-językowe
  W ramach badania ocenia się rozumienie mowy, zdolność do komunikacji i porozumiewania się werbalnie.
 • Funkcje wzrokowo-przestrzenne
  Badanie obejmuje ocenę zdolności ucznia do rozumienia i przetwarzania informacji przestrzennych oraz umiejętności rysowania czy manipulowania obiektami w przestrzeni.
 • Testy umiejętności matematycznych
  Podczas badania uczeń jest proszony o rozwiązanie testów z zakresu matematyki, co pozwala zweryfikować jego poziom opanowania treści matematycznych zgodnie z wymaganiami programowymi.
 • Analiza dokumentacji
  Analiza dokumentacji, takiej jak informacje przygotowane przez nauczycieli czy wychowawcę oraz zeszyty przedmiotowe ucznia, rysunki czy karty pracy.

Badanie pedagogiczne jest istotnym narzędziem diagnozowania poziomu nauczania i przyswajania wiedzy przez ucznia. Pomaga zidentyfikować ewentualne trudności w nauce i dostosować proces kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia, aby pomóc mu osiągnąć sukces w edukacji.