O mnie

Nazywam się Sabina Dutko i jestem doświadczonym pedagogiem. Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2011 roku. Moje edukacyjne ścieżki kształcenia przygotowały mnie do wszechstronnego działania w obszarze pedagogikiterapii.

Edukacja

Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie specjalizowałam się w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z terapią pedagogiczną. Następnie podjęłam studia magisterskie na Akademii Ignatianum w Krakowie, koncentrując się na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej. Nie zatrzymałam się jednak na tym etapie, a kontynuowałam rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy poprzez kolejne lata edukacji na studiach podyplomowych.

Skupiłam się na kierunku: edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogika) – na Uczelni Nauk Społecznych w Warszawie. Ponadto, uzyskałam kolejne kwalifikacje w obszarze logopedii na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Aktualnie, jako studentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, specjalizuję się w psychologii klinicznej i osobowości.

Mój nieustanny głód wiedzy i dążenie do doskonalenia zawodowego skierowały mnie również na 4 kursy – A4academy, kończąc je egzaminami powyżej 90 % pkt, co umożliwiło mi jeszcze większą kompetencję w pracy z dziećmi. Są to:

Specjalista dietetyki i suplementacji

Analiza badań krwi”

Dieta dla mózgu

Dieta redukcyjna od podstaw„.

W swojej praktyce pedagogicznej przyglądam się młodemu człowiekowi holistycznie, dbając o każdy aspekt jego rozwoju.

W ciągu lat pracy uczestniczyłam także w wielu kursach, szkoleniach oraz konferencjach, poszerzając swoją wiedzę z zakresu pedagogiki oraz logopedii. m. in.: CEO – Centrum Edukacji Obywatelskiej – kursy „Szkoła w sieci”, „Jak wybieramy władzę – czyli lekcja WOS dla każdego”, „Równościowe czytanie”, „Skuteczne czytanie i uczenie się zdalnie”, „Jak rozpoznać depresję u młodych ludzi?”, „Jak oceniać w zdalnej edukacji?”, oraz „E – samorząd uczniowski w czasie pandemii. Jakie działania może podjąć?”. Następnie kurs „Glottodydaktyka prof. Rocławskiego”, szkolenie „8 najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu IPETów”. Kolejno kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci i dorosłych”. Szkolenie „Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej”, oraz konferencja „Jak się bawić z dziećmi” i wiele innych.

Doświadczenie zawodowe

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując 10 lat w Warszawie, w różnorodnych środowiskach, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły oraz poprzez prowadzenie prywatnej działalności edukacyjnej. Wcielałam się w role nauczyciela edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, oligofrenopedagoga, nauczyciela wspomagającegologopedy. W pracy priorytetem jest dla mnie zrozumienie i spełnienie potrzeb dziecka. Dążę do tego, aby moje zajęcia były fascynujące, twórcze oraz prowadzone w atmosferze pełnej zaufania i przyjaznej.

W chwili obecnej pełnię również rolę pedagoga specjalnego w przedszkolu publicznym.