Cennik

Terapia logopedyczna

UsługaCena
Diagnoza logopedyczna + opinia120 zł
Terapia logopedyczna30 min – 60 zł
45 min – 80 zł

Sprawdź ofertę

Oligofrenopedagogika

Dział pedagogiki, który skupia się na dążeniu do maksymalnego rozwoju i poprawy sprawności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

UsługaCena
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
30 min – 60 zł
45 min – 80 zł
TUS – trening umiejętności społecznych50 min – 80 zł
Terapia rozwijająca kompetencje społeczne i emocjonalne50 min – 80 zł

Sprawdź ofertę

 

Terapia pedagogiczna

UsługaCena
Terapia dysleksji45 min – 70 zł
Terapia ręki45 min – 70 zł
Zajęcia rewalidacyjne30 min – 50 zł
45 min – 70 zł
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne30 min – 50 zł
45 min – 70 zł
Diagnoza pedagogiczna + opinia2 spotkania po 45 min – 150 zł

Sprawdź ofertę

 

Glottodydaktyka prof. Rocławskiego

UsługaCena
Nauka czytania i pisania45 min – 60 zł

Sprawdź ofertę

Konsultacje pedagogiczne dla rodziców

UsługaCena
Wszechstronna forma wsparcia dla tych,
którzy pragną pozytywnie wpłynąć na rozwój swojego dziecka
lub napotykają na trudności w sferze wychowawczej. 
1 spotkanie / 1 h – 70 zł

Sprawdź ofertę

Konsultacje i terapie on-line

Czas trwania i cena ustalane są indywidualnie.

Odwoływanie zajęć

Zajęcia odwołane do 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć – bezpłatne.

Zajęcia odwołane na krócej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć – płatne 100% (w wyjątkowych sytuacjach losowych dopuszcza się bezpłatne odwołanie nie później niż do 8:00 rano w dniu zajęć – telefonicznie / SMS).