Terapia grupowa czy indywidualna: kiedy którą wybrać?

W dziedzinie terapii pedagogicznej istnieją różne podejścia i techniki, które pomagają dzieciom oraz młodzieży w rozwoju i przezwyciężaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych. Dwa główne podejścia to terapia grupowa i terapia indywidualna. Każda z tych form terapii ma swoje zalety i korzyści, ale kiedy powinniśmy wybrać terapię grupową, a kiedy indywidualną? W tym artykule porównamy te dwie formy terapii w kontekście…

Czytaj więcej →