Wpływ zabaw sensorycznych na rozwój dzieci z ASD

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) stanowią wyzwanie zarówno dla dzieci, jak i ich opiekunów. Jednak coraz częściej dostrzega się, że zabawy sensoryczne mogą mieć istotny wpływ na rozwój dzieci z ASD, wspierając ich integrację sensoryczną, komunikację oraz zdolności społeczne. W niniejszym artykule omówimy dlaczego zabawy sensoryczne są istotne dla dzieci z ASD oraz jak…

Czytaj więcej →

Oligofrenopedagogika: co to jest i jakie są jej cele?

Oligofrenopedagogika to specjalna dziedzina pedagogiki, która zajmuje się edukacją i terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jest to obszar pracy, który ma na celu zapewnić wsparcie, rozwijając potencjał każdego ucznia, niezależnie od jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W tym artykule zgłębię definicję oligofrenopedagogiki, omówię jej cele oraz wyjaśnię dlaczego jest tak ważna w dzisiejszym…

Czytaj więcej →